Utsikt från kontoret

Välkommen till MEJC

– där teknik & digitala verktyg blir en tillgång för alla

MEJC är en viktig del av din resa mot ett säkrare, bättre och mer strukturerat arbetsliv. Vi kombinerar en pedagogisk och praktisk approach för att hjälpa företag och organisationer att omfamna teknikens möjligheter utan krångel.

Vårt mål är att göra det enkelt att göra rätt. För oss är detta inte bara en klyscha – vi arbetar aktivt med att hjälpa dig och ditt företag att hitta smidiga och effektiva arbetssätt genom att utnyttja de möjligheter som dagens teknik erbjuder.

Låt oss tillsammans skapa ett arbetsliv där tekniken är en tillgång, inte ett hinder!

Våra värderingar

Alla människors lika värde

Vi tror på inkludering och respekt för olikheter. Vi vill vara med och skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värdefulla, oavsett titel eller arbetsuppgift.

Att göra sitt bästa

Vi vill leverera högkvalitativa tjänster och lösningar, därför tar vi oss an varje projekt med engagemang och strävar efter att du som kund ska vara hjälten i vårt samarbete.

Hållbarhet
Vi tror på att arbeta hållbart, för såväl organisation som individ. Det innebär att vi vill skapa tjänster som effektiviserar och möjliggör för dig att ägna dig åt din kärnverksamhet.

Lite om MEJC...

Vi har drivit företag sedan 1992 i någon form. Från början var det en ren slump som gjorde att Mia startade en enskild firma. Efter ett tag ombildade vi till aktiebolag, Johnson Consulting men så bodde vi i USA några år och när vi kom tillbaka testade Mia att vara anställd. Lång historia kort, vi startade MEJC 2014 och sedan en tid jobbar vi båda som konsulter i bolaget.

Mia

Jag har gjort det till mitt uppdrag att avdramatisera IT och teknik genom att med lyhördhet, erfarenhet och kompetens hjälpa organisationer att skapa ett strukturerat arbetssätt och tydliga lösningar för dokument- och informationshantering.

Sverker

Kvalitet och leverantörsutveckling är mina arbetsuppgifter. Efter många år som anställd inom flygindustrin jobbar jag som konsult. Under mitt yrkesverksamma liv har jag haft olika roller men mina arbetsuppgifter har större delen av tiden handlat om att utvärdera leverantörer samt säkerställa kvalitet.

MEJC & Co

Vi har ett välutvecklat nätverk av seniora konsulter inom vitt skilda områden som, vid behov, används som underkonsulter.

Vi väljer noggrant samarbetspartners som delar våra värderingar och förståelse för konsultrollen.

Sverker & Mia

Engagemang

Vi ger vårt stöd till flera organisationer som delar våra grundläggande värderingar. För oss är det av yttersta vikt att inte bara omfamna dessa värderingar i vårt dagliga liv, utan också att förankra dem i vårt arbete. Att handla i enlighet med våra värderingar utgör en central del av vår identitet och hur vi interagerar med samhället omkring oss.

Genom att samarbeta med organisationer som delar våra värderingar, kan vi gemensamt arbeta mot gemensamma mål och sträva efter att skapa en positiv inverkan på vår omgivning. Detta partnerskap ger oss inte bara möjlighet att utöka vårt stöd till viktiga initiativ, utan det ger också en möjlighet till ömsesidigt lärande och tillväxt.

Vi tror starkt på kraften i att handla i linje med ens värderingar, både som individer och som organisation. Genom att göra detta kan vi inte bara bygga ett starkare samhälle, utan också skapa en mer meningsfull och berikande arbetsmiljö för oss själva och våra kollegor. Att leva och arbeta enligt våra värderingar är inte bara en målsättning för oss, det är en grundläggande princip som genomsyrar allt vi gör.